PIO & Appellate of Regional offices of KVS

PIO & Appellate of Regional offices of KVS
Sr.No. Name of the PIO Appellate Authority Region
1 Sh. R K Vashishtha, AC Sh. Y Aun Kumar, DC Agra
2 Sh. Girdhari Singh, AO Sh. N. R. Murli, DC Ahmedabad
3 Sria Shreenivasulu AO Sh. P Dev Kumar, DC Bangalore
4 Sh. J.K Maheshwari, AO Sh Sunil Srivastava, AC Bhopal
5 Sh. A.K. Bhattacharyya, AO Sh. AVLJ RAO, DC Bhubaneswar
6 Ms. T. Rukmani, AC Sh. Ranvir Singh, DC Chandigarh
7 Sh. Johnson Mathew, AC Sh. Sh. C. Mani, DC Chennai
8 Sh. Akhilesh Chandra Mishra, AC Sh. Somit Shrivastav, DC Dehradun
9 Smt Shyamali Mitra, AC Smt. Santosh Mirdha, DC Delhi
10 Sh. B Haribabu, AO Sh. S. M. Saleem, DC ErnaKulam
11 Sh. D. Patle, AC Sh. C Neelap, DC Guwahati
12 Sh. S.N. Srinivas, AO Sh. D. Manivannam, DC Hyderabad
13 Smt. Shahida Parveen, AC Dr. E.T. Arasu, DC Jabalpur
14 Sh. K.K Yadav, AO Sh. Jaideep Das, DC Jaipur
15 Sh. A S Gill, AC Sirimala Sambanna, DC Jammu
16 Sh. Sujit Kumar Das, AO Smt. P. B. S. Usha, DC Kolkata
17 Sh. Sh. T.P. Gaur, AC Sh. Ajay Pant, DC Lucknow
18 Smt. Sarita Naswa, AC Smt. A. P. Bhalla, DC Mumbai
19 Sh. M. Babu, AO Ms. Chandana Mandal, DC Raipur
20 Sh. Shashikant Sharma, AO Sh. Nagendra Goyal, DC Ranchi
21 Sh. Pushpendra Kumar, AC Sh. S. S. Rawat, DC Gurgaon/Sirsa
22 AC DC Patna
23 Sh. S.K. Dwivedi, AO Sh. P. K. Koul, DC Silchar
24 Dr. N. Vasanth, AC Sh. S K Chopdar, DC Tinsukia
25 Smt. Sandhya Srivastav Sh. DTS Rao, DC Varanasi